Navigácia

Kontakt

  • Materská škola Budovateľská 19, 92701 Šaľa
  • +4210317702637, mobil: 0911 256054

Vitajtna stránke našej materskej školy !                                                  

Milí rodičia,sme radi, že ste si otvorili stránku našej materskej školy.  Aby ste sa o nás viac dozvedeli, pozrite si ponuku na ľavej strane.Fotoalbum budeme priebežne aktualizovať. Sledujte aj kolonku Novinky,kde sa dozviete najnovšie aktivity v MŠ.  

 

V kolonke ,,O škôlke" nájdete informácie o interných dokumentoch školy:

Školský poriadok

Školský vzdelávací program

Správu o výchovno-vzdelávacích výsledkoch MŠ

Koncepciu rozvoja školy

Spolupráce s inými inštitúciami

Vynovená MŠ

Vzor tlačiva ,,Prihláška dieťaťa do MŠ" a prierez históriou našej MŠ až po súčasnosť.

Narodeniny a meniny

Pozajtra (Štvrtok 29.1.2015)
Marko Butko  (Mravčekovia)
Šimon Hubinák (Gašparkovia)
Tadeáš Klátik (Gašparkovia)
Martin Vlček (Slniečka)
Popozajtra (Piatok 30.1.2015)
Liliana Andrášiová  (Gašparkovia)
Ema Andrášiková (Gašparkovia)
Ema Kissová (Gašparkovia)

Fotogaléria